Veiligheidscertificaat Hal- Portaalkranen

Personen die gebruik maken van een hal-/portaalkranen dienen volgens de Arbo-wet deskundig te zijn op de machine waar zij mee werken.Het Arbo-besluit,  Artikel 7.18. zegt: (3) Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. In de cursuswordt niet alleen geleerd hoe men op en veilige manier omgaat met de kraan maar ook met hijsgereedschappen en hoe men lasten aanslaat. Er is een standaard cursus beschik baar. Een maatwerkcursus bestaat ook tot de mogelijkheden.

Opleiding:

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 tot maximaal 6 personen per instructeur. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer.

Duur van de cursus:

De cursus  beslaat slechts 1 werkdag. Bij maatwerkcursussen kan het aantal dagen wijzigen. Indien de theorie- en praktijktoets met positief gevolg worden afgesloten, komt de kandidaat in het bezit van het veiligheidscertificaat Hal- en portaalkranen. Dit certificaat is 5 jaar. Vraag naar de mogelijkheden

 

 

rupskraanverreikergrondverzet met hijsfunctieheftruck 3 Linde 8tat 5mobiele torenkraan at 6SmallegangentruckMachinist Mobiele TorenkraanVerreiker Sennebogen opleidinghijsbegeleiderSennebogenspierings kranenMRT2150 -2 privilege-4Overslagkraan cursus machinisttelescoopkraanTorenkraan 123verreiker 026Hijsbegeleider opleidingmanitouTelekraan machinistSpieringautolaadkraanKraanmachinistReachtr.1heftruck ibcmerlo verreikerGrondverzet met hijsenTelekraan machinist met hijsbegeleiderautolaadkraan cursusmobiele torenkraanmachinist autolaadkraanMinikraan opleidingbeweegbare hulpgiek