Hijsbegeleider Hijskranen

Veel ongevallen in het verticaal transport (hijswerkzaamheden) zijn te wijten aan de instabiliteit van de last (last valt, verkeerd aanhaken, lossen en positioneren van de last, last zwenkt). Dit heeft ertoe geleid dat voor personen die op een bedrijfsterrein regelmatig lasten aanslaan, begeleiden en de kraanmachinisten assisteren, door TCVT (werkkamer 4) in nauw overleg met het bedrijfsleven Verticaal Transport, een certificatieschema (TCVT/W4-08) is ontwikkeld. Dit certificaat van vakbekwaamheid Hijsbegeleider Hijskranen (TCVT/W4-08) is een bewijs dat voldoet aan de algemeen gestelde wettelijke voorschriften;

De examens voor het TCVT certificaat worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling die daarbij onder toezicht staat van de certificatie-instelling.

Opleiding:

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 tot maximaal 6 personen per instructeur. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer. Tijdens de opleiding wordt er getraind op minimale eisen die het TCVT stelt, daarnaast wordt er op een aantal praktische zaken getraind.

Duur van de opleiding:

De opleiding beslaat slechts 3 werkdagen, inclusief examen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

beweegbare hulpgiekmerlo verreikerMRT2150 -2 privilege-4Telekraan machinistMinikraan opleidingat 5verreiker 026SpieringmanitouReachtr.1telescoopkraangrondverzet met hijsfunctierupskraanTorenkraan 123mobiele torenkraanSennebogenmachinist autolaadkraanverreikerspierings kranenTelekraan machinist met hijsbegeleiderGrondverzet met hijsenKraanmachinistautolaadkraan cursusVerreiker Sennebogen opleidingheftruck ibcOverslagkraan cursus machinistheftruck 3 Linde 8tMachinist Mobiele Torenkraanmobiele torenkraan at 6autolaadkraanSmallegangentruckHijsbegeleider opleidinghijsbegeleider