Hijsbegeleider Hijskranen

Veel ongevallen in het verticaal transport (hijswerkzaamheden) zijn te wijten aan de instabiliteit van de last (last valt, verkeerd aanhaken, lossen en positioneren van de last, last zwenkt). Dit heeft ertoe geleid dat voor personen die op een bedrijfsterrein regelmatig lasten aanslaan, begeleiden en de kraanmachinisten assisteren, door TCVT (werkkamer 4) in nauw overleg met het bedrijfsleven Verticaal Transport, een certificatieschema (TCVT/W4-08) is ontwikkeld. Dit certificaat van vakbekwaamheid Hijsbegeleider Hijskranen (TCVT/W4-08) is een bewijs dat voldoet aan de algemeen gestelde wettelijke voorschriften;

De examens voor het TCVT certificaat worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling die daarbij onder toezicht staat van de certificatie-instelling.

Opleiding:

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 tot maximaal 6 personen per instructeur. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer. Tijdens de opleiding wordt er getraind op minimale eisen die het TCVT stelt, daarnaast wordt er op een aantal praktische zaken getraind.

Duur van de opleiding:

De opleiding beslaat slechts 3 werkdagen, inclusief examen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

grondverzet met hijsfunctieautolaadkraanhijsbegeleiderTorenkraan 123at 5Telekraan machinistMinikraan opleidingmachinist autolaadkraanmobiele torenkraan at 6Hijsbegeleider opleidingOverslagkraan cursus machinistMachinist Mobiele Torenkraanrupskraanmobiele torenkraanmanitouSmallegangentrucktelescoopkraanSennebogenGrondverzet met hijsenmerlo verreikerKraanmachinistReachtr.1Telekraan machinist met hijsbegeleiderSpieringVerreiker Sennebogen opleidingautolaadkraan cursusspierings kranenverreiker 026verreikerheftruck 3 Linde 8tbeweegbare hulpgiekheftruck ibcMRT2150 -2 privilege-4