Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie

Machinisten, die met een autolaadkraan hijswerkzaamheden uitvoeren en de kranen hebben een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten op grond van de Arbowet een TCVT-certificaat hebben. Dit TCVT/W4-04 Certificaat van vakbekwaamheid Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie wordt verstrekt door een, door de minister van SZW aangewezen certificatie-instelling.

De examens voor het TCVT certificaat worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling die daarbij onder toezicht staat van de certificatie-instelling.

Met dit vakbekwaamheidscertificaat mag de machinist alleen de autolaadkraan als hijskraan bedienen. De andere hijskranen zijn hier niet op van toepassing.

Voor beroepschauffeurs is deze cursus ook gecertificeerd bij CCV (code 95) en telt mee voor 21 uur nascholing.

 

Als er wordt gewerkt met een autolaadkraan is vaak onduidelijk of hiervoor een TCVT certificaat verplicht is.

Laden/Lossen:

Het direct naast het voertuig of een samenstel van voertuigen laden of lossen van de eigen lading van het voertuig. Hierbij is geen TCVT certificaat nodig.

Voorbeelden van hijsen met een Autolaadkraan:

  • Het plaatsen van de eigen lading op een opstelplaats waarbij er over obstakels moet worden getild.
  • Het plaatsen van de lading vanaf de auto op een verdiepingsvloer,
  • Het plaatsen van de lading direct in het werk. Een lantaarnpaal naast de auto leggen is lossen, de lantaarnpaal naast de auto direct rechtop in de grond zetten is hijsen.

Hierbij is wel een TCVT certificaat verplicht.

Opleiding:

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 personen per instructeur.

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer.

Tijdens de opleiding wordt er getraind op minimale eisen die het TCVT stelt, daarnaast wordt er op een aantal praktische zaken getraind.

Duur van de opleiding:

De opleiding beslaat slechts 6 werkdagen, inclusief examen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

 

Torenkraan 123at 5autolaadkraan cursusheftruck ibcautolaadkraanmachinist autolaadkraanverreikerTelekraan machinist met hijsbegeleiderKraanmachinistHijsbegeleider opleidingMachinist Mobiele Torenkraanheftruck 3 Linde 8tReachtr.1SennebogenVerreiker Sennebogen opleidingmerlo verreikergrondverzet met hijsfunctieGrondverzet met hijsenOverslagkraan cursus machinistMinikraan opleidingbeweegbare hulpgiekSmallegangentruckrupskraanTelekraan machinistverreiker 026spierings kranentelescoopkraanMRT2150 -2 privilege-4manitoumobiele torenkraan at 6mobiele torenkraanhijsbegeleiderSpiering