TCVT Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap

De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap tijdens gebruik veilig blijft. De uitvoering en frequentie van de controle voor gebruik, de periodieke inspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn. Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke keuringen/ - beproevingen uitgevoerd moeten worden. In het Arbo besluit (artikel 7.20) wordt gesproken over, Hijs- en hefgereedschap wordt ten minste eenmaal per jaar door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat onderzocht waarbij het zo nodig wordt beproefd. Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan gebruik gemaakt worden van een erkende instelling/rechtspersoon maar een deskundige uit eigen bedrijf is ook mogelijk.  Als TCVT keurmeester Hijs- en Hefgereedschap  bent u gecertificeerd en hoeft u de keuringen niet uit te besteden aan een externe instelling.

 

Opleiding

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 personen.

Als keurmeester gaat u uiteenlopend hijs- en hefgereedschap keuren. Van kettingwerk, klemmen en kabels tot vijzels, hefkussens, loopkatten en takels. U leert aan welke eisen dit hijs- en hefgereedschap moet voldoen. U past verschillende keuringsmethoden toe, zoals visuele controle, metingen en functionele beproeving. Hierbij baseert u zich op uw bevindingen, op gebruikerservaringen en fabrieksspecificaties. Daarnaast leert u hoe u een keuringsrapport opstelt en over de resultaten communiceert met belanghebbenden. Al bent u in dienst bij uw opdrachtgever, u opereert zelfstandig en onafhankelijk. Het doel is een zorgvuldige en betrouwbare keuring. Op basis van deze keuring verstrekt u een certificaat met vermelding van de meet- en/of beproevingsgegevens.

Na het volgen van deze cursus wordt u door een onafhankelijk instelling getoetst. Als u de toetsen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het TCVT Persoonscertificaat Keurmeester Hijs- en hefgereedschap.

 

Duur van de cursus

De opleiding beslaat slechts 7 werkdagen, inclusief examen. Vraag naar de mogelijkheden.

Grondverzet met hijsenrupskraanmanitoutelescoopkraanheftruck ibcMinikraan opleidingSmallegangentruckMRT2150 -2 privilege-4heftruck 3 Linde 8tbeweegbare hulpgiekSennebogenmerlo verreikerat 5mobiele torenkraanHijsbegeleider opleidingmobiele torenkraan at 6Reachtr.1autolaadkraan cursusverreiker 026Overslagkraan cursus machinistTelekraan machinist met hijsbegeleidermachinist autolaadkraanVerreiker Sennebogen opleidingTelekraan machinistTorenkraan 123KraanmachinistverreikerautolaadkraanMachinist Mobiele Torenkraanspierings kranengrondverzet met hijsfunctieSpieringhijsbegeleider