TCVT Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap

De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap tijdens gebruik veilig blijft. De uitvoering en frequentie van de controle voor gebruik, de periodieke inspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn. Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke keuringen/ - beproevingen uitgevoerd moeten worden. In het Arbo besluit (artikel 7.20) wordt gesproken over, Hijs- en hefgereedschap wordt ten minste eenmaal per jaar door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat onderzocht waarbij het zo nodig wordt beproefd. Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan gebruik gemaakt worden van een erkende instelling/rechtspersoon maar een deskundige uit eigen bedrijf is ook mogelijk.  Als TCVT keurmeester Hijs- en Hefgereedschap  bent u gecertificeerd en hoeft u de keuringen niet uit te besteden aan een externe instelling.

 

Opleiding

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 personen.

Als keurmeester gaat u uiteenlopend hijs- en hefgereedschap keuren. Van kettingwerk, klemmen en kabels tot vijzels, hefkussens, loopkatten en takels. U leert aan welke eisen dit hijs- en hefgereedschap moet voldoen. U past verschillende keuringsmethoden toe, zoals visuele controle, metingen en functionele beproeving. Hierbij baseert u zich op uw bevindingen, op gebruikerservaringen en fabrieksspecificaties. Daarnaast leert u hoe u een keuringsrapport opstelt en over de resultaten communiceert met belanghebbenden. Al bent u in dienst bij uw opdrachtgever, u opereert zelfstandig en onafhankelijk. Het doel is een zorgvuldige en betrouwbare keuring. Op basis van deze keuring verstrekt u een certificaat met vermelding van de meet- en/of beproevingsgegevens.

Na het volgen van deze cursus wordt u door een onafhankelijk instelling getoetst. Als u de toetsen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het TCVT Persoonscertificaat Keurmeester Hijs- en hefgereedschap.

 

Duur van de cursus

De opleiding beslaat slechts 7 werkdagen, inclusief examen. Vraag naar de mogelijkheden.

Reachtr.1autolaadkraan cursusTelekraan machinisttelescoopkraanspierings kranenbeweegbare hulpgiekverreikerMachinist Mobiele Torenkraanmerlo verreikerVerreiker Sennebogen opleidingHijsbegeleider opleidingTelekraan machinist met hijsbegeleiderhijsbegeleidermobiele torenkraan at 6manitoumobiele torenkraanTorenkraan 123Minikraan opleidingat 5MRT2150 -2 privilege-4heftruck 3 Linde 8tverreiker 026rupskraanheftruck ibcSmallegangentruckautolaadkraanSennebogenmachinist autolaadkraanSpieringgrondverzet met hijsfunctieKraanmachinistGrondverzet met hijsenOverslagkraan cursus machinist