Verreiker met hijsfunctie

Machinisten, die met een Verreiker hijswerkzaamheden uitvoeren en de verreiker heeft een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten op grond van de Arbowet een TCVT-certificaat hebben. Dit TCVT/W4-07 Certificaat van vakbekwaamheid Machinist Verreiker met hijsfunctie wordt verstrekt door een, door de minister van SZW aangewezen certificatie-instelling.

De examens voor het TCVT certificaat worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling die daarbij onder toezicht staat van de certificatie-instelling. Met dit vakbekwaamheidscertificaat mag de machinist alleen de verreikers bedienen. De andere hijskranen zijn hier niet op van toepassing. Het certificaat is tevens volledig dekkend voor hijsbegeleider hijskranen (TCVT/W4-08).

Opleiding:

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 personen per instructeur. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer. Tijdens de opleiding wordt er getraind op minimale eisen die het TCVT stelt, daarnaast wordt er op een aantal praktische zaken getraind zodat de Machinist Verreiker z.s.m. zelfstandig ingezet kan worden. Tevens wordt in de training de verreiker als hoogwerker ingezet en een certificaat Hoogwerker afgegeven.

Duur van de opleiding:

De opleiding beslaat slechts 10 werkdagen, inclusief examen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

KraanmachinistTelekraan machinistautolaadkraan cursusat 5Minikraan opleidingbeweegbare hulpgiekMRT2150 -2 privilege-4grondverzet met hijsfunctiemachinist autolaadkraanSennebogenmobiele torenkraan at 6mobiele torenkraanheftruck 3 Linde 8thijsbegeleidermerlo verreikerTelekraan machinist met hijsbegeleiderGrondverzet met hijsenMachinist Mobiele TorenkraanmanitoutelescoopkraanrupskraanautolaadkraanTorenkraan 123spierings kranenVerreiker Sennebogen opleidingverreikerHijsbegeleider opleidingReachtr.1Spieringverreiker 026SmallegangentruckOverslagkraan cursus machinistheftruck ibc