Verreiker met hijsfunctie

Machinisten, die met een Verreiker hijswerkzaamheden uitvoeren en de verreiker heeft een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten op grond van de Arbowet een TCVT-certificaat hebben. Dit TCVT/W4-07 Certificaat van vakbekwaamheid Machinist Verreiker met hijsfunctie wordt verstrekt door een, door de minister van SZW aangewezen certificatie-instelling.

De examens voor het TCVT certificaat worden afgenomen door een afzonderlijke exameninstelling die daarbij onder toezicht staat van de certificatie-instelling. Met dit vakbekwaamheidscertificaat mag de machinist alleen de verreikers bedienen. De andere hijskranen zijn hier niet op van toepassing. Het certificaat is tevens volledig dekkend voor hijsbegeleider hijskranen (TCVT/W4-08).

Opleiding:

We werken bij voorkeur in kleine groepen van 4 personen per instructeur. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer. Tijdens de opleiding wordt er getraind op minimale eisen die het TCVT stelt, daarnaast wordt er op een aantal praktische zaken getraind zodat de Machinist Verreiker z.s.m. zelfstandig ingezet kan worden. Tevens wordt in de training de verreiker als hoogwerker ingezet en een certificaat Hoogwerker afgegeven.

Duur van de opleiding:

De opleiding beslaat slechts 10 werkdagen, inclusief examen. Vraag naar de mogelijkheden.

 

beweegbare hulpgiekReachtr.1MRT2150 -2 privilege-4grondverzet met hijsfunctiemanitouheftruck 3 Linde 8tTorenkraan 123autolaadkraanmerlo verreikermobiele torenkraan at 6at 5spierings kranenOverslagkraan cursus machinisthijsbegeleidermachinist autolaadkraanGrondverzet met hijsenverreiker 026Machinist Mobiele TorenkraanSpieringverreikerTelekraan machinistHijsbegeleider opleidingrupskraanKraanmachinistSmallegangentruckTelekraan machinist met hijsbegeleidermobiele torenkraantelescoopkraanMinikraan opleidingheftruck ibcVerreiker Sennebogen opleidingSennebogenautolaadkraan cursus