Inspecteur Hijs- en Hefgereedschappen

De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap tijdens gebruik veilig blijft. De werkgever moet de risico’s tijdens het gebruik vaststellen en maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren. De uitvoering en frequentie van de controle voor gebruik, de periodieke inspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn. Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke keuringen/ - beproevingen uitgevoerd moeten worden. In het Arbo besluit (artikel 7.20) wordt gesproken over, Hijs- en hefgereedschap wordt ten minste eenmaal per jaar door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat onderzocht waarbij het zo nodig wordt beproefd. Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan gebruik gemaakt worden van een erkende instelling/rechtspersoon maar een deskundige uit eigen bedrijf is ook mogelijk.

Opleiding:

Tijdens de cursus worden wetgeving, archivering,  afkeurnormen en inspectie termijnen besproken. Kettingwerk, hijsbanden, staalkabels en speciaal hijsgereedschap vormen de hoofdonderwerpen in deze cursus. Tevens kunnen diverse andere hijs- en hefgereedschappen als maatwerk behandelt worden.

We werken bij voorkeur in kleine groepen vanaf 2 tot maximaal 6 personen per instructeur. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer.

 

Duur van de cursus:

De cursus  beslaat slechts 1 werkdag.

 

 

Reachtr.1Torenkraan 123at 5hijsbegeleiderbeweegbare hulpgiekverreiker 026autolaadkraanOverslagkraan cursus machinistSennebogenTelekraan machinist met hijsbegeleiderKraanmachinistmerlo verreikerspierings kranenGrondverzet met hijsenheftruck 3 Linde 8tMinikraan opleidingmobiele torenkraanautolaadkraan cursusmanitouVerreiker Sennebogen opleidinggrondverzet met hijsfunctiemachinist autolaadkraantelescoopkraanMachinist Mobiele TorenkraanTelekraan machinistrupskraanMRT2150 -2 privilege-4Hijsbegeleider opleidingSmallegangentruckmobiele torenkraan at 6heftruck ibcSpieringverreiker