Keurmeester Hoogwerker

Een hoogwerker moet in goede staat van onderhoud verkeren. Hij moet periodiek worden onderhouden en minstens eenmaal per jaar aan een deskundige keuring worden onderworpen. Hiervoor zijn door de overheid geen keuringsinstellingen aangewezen, dus de eigenaar of gebruiker bepaalt zelf wie de keuring uitvoert.In het Arbo besluit (artikel 7.4a) wordt gesproken over  “Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan gebruik gemaakt worden van erkend bedrijf welke ook keuringen uitvoert aan hijskranen of hijsgereedschap maar een deskundige uit eigen bedrijf is ook mogelijk.

Dit heeft ertoe geleid dat VCBarneveld, in nauw overleg met het bedrijfsleven, een cursus heeft ontwikkeld voor het keuren van hoogwerkers.Het cursusboek is samengesteld met informatie uit: Arbowet, Arbobesluit, AI17, Warenwet Machines en het vrijwillige keuringschema TCVT/W7. 

Opleiding:

Tijdens de cursus zullen diverse hoogwerkers behandelt worden  en daarop op basis van een keuringsrapport visueel onderzoek en de noodzakelijke metingen en beproevingen worden uitgevoerd.

Tijdens de cursus wordt geleerd het keuringssysteem te beheersen door:

- Het uitvoeren en op de juiste wijze interpreteren van de resultaten van de keuring

- Het inhoudelijk correct invullen van het keuringsrapport

 

Duur van de opleiding:

De cursus wordt gegeven in 2 dagen verdeelt in theoretische kennis en praktische vaardigheden. Aan het einde van de cursus wordt een theorie-examen en een praktijkopdracht afgenomen.

Bij voldoende resultaat komt men in het bezit van het certificaat Keurmeester hoogwerker.

Algemene gegevens

 

Gegevens contactpersoon

Gegevens cursist

+ Nog een cursist toevoegen
Reachtr.1Overslagkraan cursus machinistKraanmachinistautolaadkraan cursusMinikraan opleidingTelekraan machinist met hijsbegeleiderSennebogenmerlo verreikerverreikermobiele torenkraan at 6hijsbegeleiderheftruck 3 Linde 8tHijsbegeleider opleidingTelekraan machinistVerreiker Sennebogen opleidingmobiele torenkraanheftruck ibcSpieringTorenkraan 123manitouverreiker 026telescoopkraanmachinist autolaadkraanspierings kranenMachinist Mobiele Torenkraanat 5Grondverzet met hijsengrondverzet met hijsfunctiebeweegbare hulpgiekSmallegangentruckrupskraanMRT2150 -2 privilege-4autolaadkraan